Burnout - bevlogenheid

Hoe voorkom je uit te doven?

Theoretisch kaderHet “Job-Demands-Resources” model van Demerouti e.a. (2001) biedt een uitstekend raamwerk rond zowel de oorzaak als de gevolgen van burnout en kan als basis dienen voor onderzoek naar het burnout fenomeen (zie figuur 1). Dit model stelt dat er op het werk hulpbronnen zijn die energie en motivatie geven, maar eveneens hinderpalen die energie kosten en demotiveren. De sterkte van het effect van deze hulpbronnen of hinderpalen, in termen van energie en motivatie, wordt beïnvloed door persoonskenmerken van de werknemer. Dit alles kan leiden tot negatieve of positieve uitkomsten voor de werknemer, o.a. burnout of bevlogenheid. Deze toestanden hebben op hun beurt andere en meer zichtbare effecten in de organisatie zoals verzuim, verloop, pesterijen, etc, die op hun beurt opnieuw een effect kunnen hebben op de organisatie (hulpbronnen, hinderpalen, uitdagingen) en zorgverlening. Er zijn voortdurend 2 spiralen aanwezig (i.e. een positieve en een negatieve spiraal) en 2 processen (i.e. energetisch en motivationeel). (Referentieartikels)


theoretisch_kader
Figuur 1: Job Demands-Resources model 1