Burnout - bevlogenheid

Hoe voorkom je uit te doven?

Algemene aanpak


Wie en waar?

Dit onderzoek is een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij artsen en verpleegkundigen. De groep van deelnemende ziekenhuizen zal bestaan uit universitaire, psychiatrische en algemene ziekenhuizen die gevestigd zijn in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De studie beoogt een steekproef van 36 representatieve ziekenhuizen waarin 2000 verpleegkundigen en 1000 artsen zullen worden bevraagd. Om tot deze steekproef te komen zullen alle artsen en verpleegkundigen binnen de deelnemende ziekenhuizen verzocht worden om mee te werken aan de

Wat en hoe?

De bevraging van artsen en verpleegkundigen zal gebeuren aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die werd opgesteld door de Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven.
De vragenlijst bevat 128 items en zal de volgende factoren bevragen:
  1. risico op burnout,
  2. mate van bevlogenheid,
  3. beïnvloedende factoren en
  4. gevolgen van burnout.

Het invullen van de volledige vragenlijst zal ongeveer 20 à 30 minuten van uw tijd kosten.