Burnout - bevlogenheid

Hoe voorkom je uit te doven?

Wat willen we onderzoeken?In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zal een groep van experts van de KU Leuven in samenwerking met Groep IDEWE een grootschalig multicentrisch onderzoek voeren in een representatieve steekproef van Vlaamse, Waalse en Brusselse ziekenhuizen. De doelstelling van dit onderzoeksproject is een zicht te krijgen op de grootte van het burnout risico bij artsen en verpleegkundigen, de factoren die tot burnout kunnen leiden en de gevolgen die hieraan verbonden kunnen zijn. Om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden, zullen bij artsen en verpleegkundigen vragenlijsten worden afgenomen die deze factoren in kaart brengen. Op basis van de bekomen resultaten zullen preventieve beleidsmaatregelen worden voorgesteld die burnout bij hulpverleners kunnen voorkomen. Daarnaast beoogt dit project ook rechtstreeks handvatten aan te reiken aan de ziekenhuizen om het burnout risico terug te schroeven. Elk deelnemend ziekenhuis zal een rapport ontvangen waarbij de resultaten van het eigen ziekenhuis vergeleken worden met de totale groep van de participerende ziekenhuizen. Het ziekenhuis krijgt hiermee hét ideale werkmiddel in handen om op eigen maat preventieve acties te ondernemen.

Concrete onderzoeksvragen

Het onderzoeksproject wil op volgende vragen een antwoord genereren:
• Wat is de prevalentie van burnout en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen van België?
• Wat zijn de beïnvloedende factoren van burnout bij artsen en verpleegkundigen op het niveau van de werknemer?
• Wat zijn beïnvloedende factoren van burnout bij artsen en verpleegkundigen op het niveau van het ziekenhuis?
• Wat zijn de beïnvloedende factoren van bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen?
• Wat zijn de gevolgen van burnout voor het welzijn en het werkgebonden gedrag van artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen?