Burnout - bevlogenheid

Hoe voorkom je uit te doven?

Fases van het onderzoeksprojectfases_onderzoeksproject2

Binnen dit onderzoeksproject worden een aantal fases doorlopen.
Welke stappen zijn hierbij specifiek van belang voor uw ziekenhuis?

  • Indien uw ziekenhuis geïnteresseerd is om mee te werken met dit onderzoeksproject, kan u ons hiervan vrijblijvend op de hoogte brengen via sofie.vandenbroeck@med.kuleuven.be, 016/39.05.13 of via dit contactformulier.
  • Een van onze medewerkers zal daarop ter plaatse komen om het onderzoeksproject toe te lichten.
  • Indien het ziekenhuis aangeeft te willen deelnemen aan het onderzoek zal het ethisch comité van het ziekenhuis op de hoogte gebracht worden van het onderzoek.
  • In navolging hiervan zal een uitvoeringsdocument worden opgemaakt waarin alle praktische afspraken worden opgelijst.
  • Voorafgaand aan de afname van de vragenlijst zal het ziekenhuis de medewerkers sensibiliseren. De bedoeling hiervan is dat medewerkers voldoende overtuigd geraken van het nut van het invullen van de vragenlijst. Het ziekenhuis kan hiervoor gebruik maken van posters en flyers, die door ons ter beschikking worden gesteld.
  • Afname van de vragenlijst is elektronisch en vindt plaats tussen mei 2012 en oktober 2012.
  • Hierna zullen alle vragenlijsten van de deelnemende ziekenhuizen worden verwerkt.
  • Elk deelnemend ziekenhuis zal een rapport ontvangen waarbij de resultaten van het eigen ziekenhuis vergeleken worden met de totale groep van participerende ziekenhuizen.
  • Het rapport betekent voor het ziekenhuis hét ideale werkmiddel om op eigen maat preventieve acties te ondernemen. Hierdoor is het gericht opzetten van preventieve maatregelen mogelijk.