Burnout - bevlogenheid

Hoe voorkom je uit te doven?

Belang van preventieVoor het individu

Dat burnout voorkomen beter is dan genezen mag onderstaande klachtenlijst duidelijk maken. Actief werk maken van burnout preventie kan volgende klachten voorkomen:

 • Een persoon met burnout zal steeds vaker met loden schoenen naar het werk vertrekken. De persoon zal de dag beginnen met een algemeen gevoel van vermoeidheid en de dag ook op deze manier eindigen. Steeds meer zaken zullen als een onoverkomelijk obstakel beschouwd worden en men zal zich algemeen ‘leeg’ voelen.
 • Personen die een burnout ontwikkelen krijgen frequent te maken met een heel arsenaal aan psychosomatische klachten. De meest voorkomende klachten hierbij op een rijtje gezet: slapeloosheid, spanning, hoofdpijn, hoge bloeddruk, grotere vatbaarheid voor verkoudheid en griep, maag- en darmklachten.
 • Een typisch gevolg van een burnout is dat het zelfbeeld en het zelfvertrouwen een fikse knauw krijgt.
 • Demotivatie treedt op en personen met een burnout kijken naar de wereld met een vooral cynische en pessimistische bril.
 • Irritatie, hulpeloosheid en angst flakkeren op.
 • De prestaties op het werk gaan achteruit, waar (langdurig) verzuim net een omgekeerde beweging maakt.
 • Er is ook een invloed op de “work-life balance”. Door het gevoel van algemene uitputting zullen sociale contacten buiten het werk sneuvelen. Verder zal men ook minder snel de professionele rol buiten het werk kunnen loslaten.

Voor het ziekenhuis en de maatschappij

Elk deelnemend ziekenhuis zal een rapport ontvangen waarbij de resultaten van het eigen ziekenhuis vergeleken worden met de totale groep van participerende ziekenhuizen. Het ziekenhuis krijgt hiermee hét ideale werkmiddel in handen om op eigen maat preventieve acties te ondernemen. Het belang van het invoeren van preventieve burnout maatregelen in het ziekenhuis staat bovendien buiten kijf. Ter illustratie geven we een aantal voorbeelden van mogelijke gevolgen van burnout en voordelen van burnout preventie voor het ziekenhuis:

 • Uit onderzoek van Groep IDEWE blijkt dat het aantal verzuimdagen bij werknemers met een burnoutrisico met maar liefst acht dagen per werknemer toeneemt. Wanneer men per ziekenhuis met deze cijfers de berekening maakt, zal men merken dat het kostenplaatje zéér hoog oploopt.
 • Het hoeft geen betoog dat een ziekenhuis dat zich actief inzet om het welzijn van zijn medewerkers te verhogen, gezien wordt als een aantrekkelijke werkgever. Dit lijkt geen overbodige luxe in tijden van personeelstekort, zeker wat betreft knelpuntberoepen zoals verpleegkundigen.
 • Het inperken van het burnout risico onder medewerkers heeft ook indirect een invloed op de reputatie en welvarendheid van het ziekenhuis. Onderzoek van Aiken e.a. (2002) geeft namelijk aan dat burnout de kwaliteit van de zorg voor patiënten en de patiëntveiligheid drastisch vermindert. Dit alles mag gerust aantonen dat de positieve impact van een preventieve burnout strategie nauwelijks overschat kan worden.
 • Meewerken aan een onderzoek rond deze thematiek zal ervoor zorgen dat tussen er collega’s een gedeeld besef komt van enerzijds het belang van burnout preventie en anderzijds het belang om elkaar te ondersteunen. Eerste burnout signalen zullen sneller opgemerkt worden. De thematiek zal onder collega’s sneller bespreekbaar worden. Een gedeeld besef van ‘zorgen voor elkaar’ zal aangewakkerd worden. Het risico op burnout zal met andere woorden sneller opgespoord worden en zal ook maken dat de medewerker zich sneller preventief kan wapenen. Dit op zich is reeds een eerste uitstekende preventieve maatregel.